Мазана Xидроизолация

Течна хидроизолация NEOROOF®

Описание:

Хидроизолационна, еднокомпонентна мембрана на водна основа с висока отражателна способност и топлоизолиращи свойства, сертифицирана от Center for Renewable Energy Sources (CRES) и University of Athens в Гърция. За полагане върху нови бетонови покриви, поликарбонатни, метални и стъклени повърхности. Изключително подходяща за ремонт на битумни мембрани с посипка, полиуретанова хидроизолация и азбесто-циментови покривни плоскости. Позволява човешки трафик върху покрива. Устойчива на застояла вода. Не показва лепливост при високи температури. Запазва еластичността си в температурен диапазон от -35°С до +85°С. При наличие на фотоволтаични панели върху покрива повишава тяхната ефективност. *В някои случаи се препоръчва употребата на свързващ грунд REVINEX® преди полгане на NEOROOF®.

Технически характеристики:

• Вид: Бяла, гъста течност
• Плътност (ISO 8962): 1,30 гр/см³
• pH(ISO 1148): 8 – 9
• Покритие:
– 1,5 – 2 м²/кг в два слоя (циментови повърхности)
– 0,8 – 1 м²/кг в два слоя (битумни мембрани)
– 2,5 м²/кг в два слоя (метални повърхности)
• Време за съхнене: 2 – 3 часа (25 С°)
• Време за съхнене между два слоя: 24 часа (25 С°); • Опаковки – 1 кг, 5 кг, 15 кг.

  • Обмазваща хидроизолация
  • Основата трябва да бъде чиста,суха, обезпрашена, без омаслявания и други недобре прикрепени към нея материали
  • Препоръчва се използването на свързващ грунд REVINEX®, разреден с вода в пропорция 1:3
  • След грундиране се нанасят кръстосано поне два слоя NEOROOF® с валяк или четка. NEOROOF® се разрежда с 5-10% вода за първия слой. Всеки следващ слой се нанася след 24 часа без изтъняване
  • При необходимост от покриване на пукнатини над 2 мм се препоръчва употребата на нетъкана, полиестерна, усилваща мрежа 60 гр/м². В този случай се нанасят три слоя NEOROOF®.
  • Препоръчително е нанасянето на NEOROOF® върху бордовете поне на 30 см височина
  • При нанасяне върху битумни мембрани се препоръчва грундиране с REVINEX® в 1-2 слоя и поне два слоя NEOROOF®