logo_firestone

Firestone TPO Баластова Система

При Файърстоун ТПО Баластовата Система листовете ТПО мембрана се монтират върху подходяща основа. Снадките се заваряват с горещ въздух при застъпване от най-малко 75 мм. Краищата на покрива, както и различните отвори в него се изпълняват, използвайки дублажи, отговарящи на спецификациите на Файърстоун. След монтажа ТПО мембраните се фиксират с помощта на объл речен камък или гладки павета с тежест най-малко 50 кг/м2, изпълняващи ролята на баласт. Баластовата система може да бъде положена на всеки покрив, притежаващ необходимата носимоспособност,и на който наклонът не превишава 1:6.

  • Ниски цени за инсталация
  • Използване на големи TPO панели до 3.05 м
  • По-малко снадки
  • Бърза инсталация
  • Голям избор на основи за полагане
  • Отлична пожарна устойчивост
  • Висока устойчивост на атмосферните влияния

За повече информация свалете нашата брошура (.pdf)

Свали брошура
Свали брошура